Økonomi

Vores lokale arbejde finansieres udelukkende ved hjælp af frivillige gaver. Vil man støtte vores arbejde økonomisk, kan dette ske ved at overføre penge til 

bank

Gaver til LM er fradragsberettigede, så hvis du opgiver dit Cpr. nr. i forbindelse med indbetalingen af gaverne, vil beløbet ved årets slutning blive indberettet til SKAT som en fradragsberettiget gave.

Hjertelig tak for ethvert bidrag til vores arbejde.

Bestyrelsen

Kasserer: