Program

Søndag d. 11. Dec kl. 10:30

Gudstjeneste
Søren Skovgaard Sørensen

Emne: Omsorg for andre i menigheden

Kirkekaffe

Søndag d. 18. Dec kl. 14:00

Gudstjeneste
Julefest

Lørdag d. 24. Dec kl. 14:00

Gudstjeneste
Julegudstjeneste v/Ole Dalsten