Kredsen

Vi samles hver anden søndag på Gunnekær 4B (se i kalenderen). Hveranden onsdag er der cellegrupper i private hjem (se i kalenderen).

Om søndagen begynder mødet kl. 15.30 og umidddelbart efter mødet (ca. kl. 17.00) fortsætter vi med at spise et let måltid sammen.

 
Cellegruppen samles kl. 18.15, og vi begynder med at spise sammen. Efter en mulighed for at dele glæder og sorger i livet, som vi sammen beder til Gud for, har vi samtale om et tema eller en bibelsk tekst.

Der er også en række studiekredse med 5-8 deltagere, der samles i private hjem. Hvis du har lyst, til at være med i en af disse studiekredse, kan du kontakte kredsens formand.

LM Rødovre er også på Facebook.